CCNA - Routing & Switching

 • Zmodyfikowano: 05.05.2019, 23:04:02.

Informacje

Prowadzimy kursy autoryzowane przez Cisco Systems.

Grupa odbiorców kursu CCNA:

 • specjaliści IT
 • studenci kierunków technicznych
 • osoby zainteresowane sieciami telekomunikacyjnymi

Uczestniczymy w programie CCNA od września 2002, posiadaliśmy status Akademii Regionalnej, a obecnie po zmianie struktury programu ITC/ASC. Prowadzimy zajęcia wyłącznie według najnowszego programu szkoleń CCNA - Routing & Switching tj. wersji 6.0. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć CCNA

 • jako jedna z pierwszych Akademii Cisco na świecie zrealizowaliśmy w lipcu i sierpniu 2003 szkolenia instruktorskie w wersji 3.0 kursu
 • jako jedna z pierwszych Akademii Cisco na świecie rozpoczęliśmy szkolenia studenckie w tej wersji kursu w listopadzie 2003
 • również w naszej Akademii (jako w jednej z nielicznych na świecie) w maju 2004 kurs CCNA w wersji 3 ukończyło pierwszych 30 studentów
 • lista absolwentów CCNA przekracza 2000 osób

Instruktorami w naszym centrum szkoleniowym są doświadczeni pracownicy Politechniki Warszawskiej specjalizujący się w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych, wyszkoleni w zagranicznych ośrodkach treningowych Cisco Systems (CATC - Cisco Academy Training Centre); w naszej akademii pracuje 11 certyfikowanych instruktorów Cisco w programie CCNA - Routing & Switching. Gwarantujemy dostęp do urządzeń sieciowych firmy Cisco Systems przystosowanych do najnowszej wersji kursu

Kursy CCNA prowadzone są w języku polskim, natomiast oryginalne materiały dydaktyczne firmy Cisco Systems (w tym testy) przeznaczone dla Studentów w języku angielskim

Kurs CCNA składa się z czterech części tzw. semestrów - prowadzimy zajęcia zgrupowane po dwie części tj. 1 + 2 oraz 3 + 4. Kurs, poza ćwiczeniami laboratoryjnymi zalecanymi przez Cisco Systems dla programu CCNA, oferuje także możliwość ćwiczenia konfiguracji urządzeń w domu dzięki wykorzystaniu symulatora Packet Tracer (dostępnego jedynie dla studentów akademii CISCO)

Czas trwania szkoleń: ok. 10-12 tygodni na dwa semestry CCNA, obecnie prowadzimy zajęcia zgrupowane po dwie części tj. 1 + 2 oraz 3 + 4, ok. 5 miesięcy na cały kurs CCNA (z uwzględnieniem dni świątecznych, bez uwzględnienia przerw ferii i wakacji)

Każdy semestr CCNA kończy się tzw. egzaminem semestralnym; wraz z ukończeniem każdego semestru CCNA słuchacz otrzymuje zaświadczenie od firmy Cisco Systems potwierdzone przez Politechnikę Warszawską

Pobierz program kursu w PDF

Koszty i zasady organizacyjne kursów CCNA Routing & Switching

Formy płatności: przelew

Kursy CCNA Routing & Switching organizujemy dla pełnych grup chętnych tj. 15 uczestników.

Po zebraniu pełnej grupy wysyłamy do wszystkich uczestników potwierdzenie organizacji kursu z harmonogramem zajęć

W potwierdzeniu organizacji kursu, klient indywidualny otrzymuje informację by przelać właściwą kwotę na konto PW. Firmom zgłaszającym swoich pracowników na kurs wystawiamy faktury proforma do zapłaty lub faktury VAT po uzgodnieniu z Biurem Akademii. Po zaksięgowaniu wpłat księgowość WEiTI drukuje faktury VAT.

Potwierdzenie organizacji kursu następuje po zebraniu pełnej grupy uczestników (15 chętnych), najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Termin rozpoczęcia kursu może ulec opóźnieniu, gdyż uruchomienie grupy jest możliwe jedynie po zebraniu 15 uczestników. Dzień tygodnia i godzina zajęć pozostają niezmienne.

Opłaty przyjmujemy wyłącznie po potwierdzeniu terminu kursu.

Opłaty:


Opłata za dwie części
(osobno 1 + 2 albo 3 + 4)

Cały kurs CCNA
(razem 1 + 2 oraz 3 + 4)

Studenci PW*
1695 zł
3390 zł
Studenci innych uczelni* lub absolwenci PW*
1995 zł
3990 zł
Pozostali kursanci
2195 zł
4390 zł
* liczba uczestników ograniczona;

Słuchacz może zrezygnować z uczestnictwa w kursie, bez żadnych konsekwencji, nie później niż 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu.

W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie późniejszym, bądź nieprzybycia na kurs, Słuchacz zostanie obciążony pełną opłatą za dany kurs. W przypadku rezygnacji w trakcie kursu, Słuchacz zostanie obciążony pełną opłatą za dany kurs.

Cena kursu nie zawiera kosztu egzaminu certyfikującego CCNA, który realizowany jest wyłącznie w centrum egzaminacyjnym Pearson VUE - koszt takiego egzaminu to ok. 150$ + ewentualne koszty manipulacyjne ośrodka egzaminacyjnego ok. 90 zł (studenci, którzy zdadzą na IV semestrze tzw. voucher exam otrzymują zniżkę do 50%)

Konto do wpłat:

Politechnika Warszawska
Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa
50124010535111103000500091
z dopiskiem "ITU ITC - kurs CISCO CCNA: R&S(numer grupy)"
Prosimy o przesłanie skanu dowodu wpłaty mailem

Koszty dodatkowe:

 • egzamin poprawkowy w dodatkowym terminie: 200 PLN od osoby
 • zajęcia dodatkowe: 160 - 200 PLN od osoby (opłata uzależniona od wielkości grupy)

Zapisy

Harmonogram zajęć - 2019:

 • CCNA v6-1-2 (część 1 i 2): GR. 119 start: 16.09.2019 koniec: 27.11.2019 (poniedziałek, środa), godz. 17:30-20:30, lab 8a
 • CCNA v6-1-2 (część 1 i 2): GR. 121 start: 08.09.2019 koniec: 01.12.2019 (niedziela), godz. 09:00-15:00, lab 8a
 • CCNA v6-1-2 (część 1 i 2): GR. 122 start: 17.09.2019 koniec: 26.11.2019 (wtorek, czwartek), godz. 17:30-20:30, lab 8a
 • CCNA v6-3-4 (część 3 i 4): GR. 120 start: 07.09.2019 koniec: 16.11.2019 (sobota), godz. 9:00-15:00, lab 8a
 • inne grupy dziennie - istnieje możliwosć uruchomienia grup dziennych w przedziale godzinowym pomiędzy 8.00 a 17.15 i w dowolnym układzie tygodniowym - zainteresowanych prosimy o kontakt

Aby zgłosić się na kurs należy wypełnić wniosek na kurs specjalistyczny oraz deklarację opłat indywidualną lub firmy. Osoby korzystające ze zniżek proszone są o scan legitymacji studenckiej lub dyplomu ukończenia studiów.