CCNA - Routing & Switching

 • Zmodyfikowano: 11.05.2018, 14:51:37.

Informacje

Prowadzimy kursy autoryzowane przez Cisco Systems.

Grupa odbiorców kursu CCNA:

 • specjaliści IT
 • studenci kierunków technicznych
 • osoby zainteresowane sieciami telekomunikacyjnymi

Uczestniczymy w programie CCNA od września 2002, posiadaliśmy status Akademii Regionalnej, a obecnie po zmianie struktury programu ITC/ASC. Prowadzimy zajęcia wyłącznie według najnowszego programu szkoleń CCNA - Routing & Switching tj. wersji 6.0. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć CCNA

 • jako jedna z pierwszych Akademii Cisco na świecie zrealizowaliśmy w lipcu i sierpniu 2003 szkolenia instruktorskie w wersji 3.0 kursu
 • jako jedna z pierwszych Akademii Cisco na świecie rozpoczęliśmy szkolenia studenckie w tej wersji kursu w listopadzie 2003
 • również w naszej Akademii (jako w jednej z nielicznych na świecie) w maju 2004 kurs CCNA w wersji 3 ukończyło pierwszych 30 studentów
 • lista absolwentów CCNA przekracza 2000 osób

Instruktorami w naszym centrum szkoleniowym są doświadczeni pracownicy Politechniki Warszawskiej specjalizujący się w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych, wyszkoleni w zagranicznych ośrodkach treningowych Cisco Systems (CATC - Cisco Academy Training Centre); w naszej akademii pracuje 11 certyfikowanych instruktorów Cisco w programie CCNA - Routing & Switching. Gwarantujemy dostęp do urządzeń sieciowych firmy Cisco Systems przystosowanych do najnowszej wersji kursu

Kursy CCNA prowadzone są w języku polskim, natomiast oryginalne materiały dydaktyczne firmy Cisco Systems (w tym testy) przeznaczone dla Studentów w języku angielskim

Kurs CCNA składa się z czterech części tzw. semestrów - prowadzimy zajęcia zgrupowane po dwie części tj. 1 + 2 oraz 3 + 4. Kurs, poza ćwiczeniami laboratoryjnymi zalecanymi przez Cisco Systems dla programu CCNA, oferuje także możliwość ćwiczenia konfiguracji urządzeń w domu dzięki wykorzystaniu symulatora Packet Tracer (dostępnego jedynie dla studentów akademii CISCO)

Czas trwania szkoleń: ok. 10-12 tygodni na dwa semestry CCNA, obecnie prowadzimy zajęcia zgrupowane po dwie części tj. 1 + 2 oraz 3 + 4, ok. 5 miesięcy na cały kurs CCNA (z uwzględnieniem dni świątecznych, bez uwzględnienia przerw ferii i wakacji)

Każdy semestr CCNA kończy się tzw. egzaminem semestralnym; wraz z ukończeniem każdego semestru CCNA słuchacz otrzymuje zaświadczenie od firmy Cisco Systems potwierdzone przez Politechnikę Warszawską

Pobierz program kursu w PDF

Koszty i zasady organizacyjne kursów CCNA Routing & Switching

Formy płatności: przelew

Kursy CCNA Routing & Switching organizujemy dla pełnych grup chętnych tj. 15 uczestników.

Po zebraniu pełnej grupy wysyłamy do wszystkich uczestników potwierdzenie organizacji kursu z harmonogramem zajęć

W potwierdzeniu organizacji kursu, klient indywidualny otrzymuje informację by przelać właściwą kwotę na konto PW. Firmom zgłaszającym swoich pracowników na kurs wystawiamy faktury proforma do zapłaty. Po zaksięgowaniu wpłat księgowość WEiTI drukuje faktury VAT.

Potwierdzenie organizacji kursu następuje po zebraniu pełnej grupy uczestników (15 chętnych), najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Termin rozpoczęcia kursu może ulec opóźnieniu, gdyż uruchomienie grupy jest możliwe jedynie po zebraniu 15 uczestników. Dzień tygodnia i godzina zajęć pozostają niezmienne.

Opłaty przyjmujemy wyłącznie po potwierdzeniu terminu kursu.

Opłaty:


Opłata za dwie części
(osobno 1 + 2 albo 3 + 4)

Cały kurs CCNA
(razem 1 + 2 oraz 3 + 4)

Studenci PW*
1695 zł
3390 zł
Studenci innych uczelni* lub absolwenci PW*
1995 zł
3990 zł
Pozostali kursanci
2195 zł
4390 zł
* liczba uczestników ograniczona;

Słuchacz może zrezygnować z uczestnictwa w kursie, bez żadnych konsekwencji, nie później niż 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu.

W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie późniejszym, bądź nieprzybycia na kurs, Słuchacz zostanie obciążony pełną opłatą za dany kurs. W przypadku rezygnacji w trakcie kursu, Słuchacz zostanie obciążony pełną opłatą za dany kurs.

Cena kursu nie zawiera kosztu egzaminu certyfikującego CCNA, który realizowany jest wyłącznie w centrum egzaminacyjnym Pearson VUE - koszt takiego egzaminu to ok. 150$ + ewentualne koszty manipulacyjne ośrodka egzaminacyjnego ok. 90 zł (studenci, którzy zdadzą na IV semestrze tzw. voucher exam otrzymują zniżkę do 50%)

Konto do wpłat:

Politechnika Warszawska
Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa
50124010535111103000500091
z dopiskiem "ITU ITC - kurs CISCO CCNA: R&S(numer grupy)"
Prosimy o przesłanie skanu dowodu wpłaty mailem

Koszty dodatkowe:

 • egzamin poprawkowy w dodatkowym terminie: 200 PLN od osoby
 • zajęcia dodatkowe: 160 - 200 PLN od osoby (opłata uzależniona od wielkości grupy)

Zapisy

Harmonogram zajęć - JESIEŃ 2018:

 • CCNA v6-1-2 (część 1 i 2): GR. 116 start: 04.09.2018 koniec: 18.11.2018 (wtorek, czwartek), godz. 17:30-20:30, lab 8a
 • CCNA v6-1-2 (część 1 i 2): GR. 112 start: 09.09.2018 koniec: 18.11.2018 (niedziela), godz. 09:00-15:00, lab 8a
 • CCNA v6-3-4 (część 3 i 4): GR. 115 start: 08.09.2018 koniec: 03.11.2018 (sobota), godz. 9:00-15:00, lab 8a
 • CCNA v6-3-4 (część 3 i 4): GR. 117 start: 20.11.2018 koniec: 05.02.2019 (wtorek, czwartek), godz. 17:30-20:30, lab 8a
 • CCNA v6-3-4 (część 3 i 4): GR. 113 start: 02.12.2018 koniec: 17.02.2019 (poniedziałki, piątki), godz. 17:30-20:30, lab 8a
 • inne grupy dziennie - istnieje możliwosć uruchomienia grup dziennych w przedziale godzinowym pomiędzy 8.00 a 17.15 i w dowolnym układzie tygodniowym - zainteresowanych prosimy o kontakt

Aby zgłosić się na kurs prosimy o wysłanie wniosku na kurs, zgodnie z podaną w nim instrukcją oraz deklaracji opłaty: