CCNA

 • Zmodyfikowano: 25.02.2024, 14:52:04.

Informacje

Prowadzimy kursy autoryzowane przez Cisco Networking Academy.

Grupa odbiorców kursu CCNA:

 • specjaliści IT
 • studenci kierunków technicznych
 • osoby zainteresowane sieciami telekomunikacyjnymi

Uczestniczymy w programie CCNA od września 2002, posiadaliśmy status Akademii Regionalnej, a obecnie po zmianie struktury programu ITC/ASC. Prowadzimy zajęcia wyłącznie według najnowszego programu szkoleń CCNA tj. wersji 7. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć CCNA

 • jako jedna z pierwszych Akademii Cisco na świecie zrealizowaliśmy w lipcu i sierpniu 2003 szkolenia instruktorskie w wersji 3.0 kursu
 • jako jedna z pierwszych Akademii Cisco na świecie rozpoczęliśmy szkolenia studenckie w tej wersji kursu w listopadzie 2003
 • również w naszej Akademii (jako w jednej z nielicznych na świecie) w maju 2004 kurs CCNA w wersji 3 ukończyło pierwszych 30 studentów
 • lista absolwentów CCNA przekracza 2000 osób

Instruktorami w naszym centrum szkoleniowym są doświadczeni pracownicy Politechniki Warszawskiej specjalizujący się w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych, wyszkoleni w zagranicznych ośrodkach treningowych Cisco Systems (CATC - Cisco Academy Training Centre); w naszej akademii pracuje 6 instruktorów certyfikowanych w programie Cisco Networking Academy. Gwarantujemy dostęp do urządzeń sieciowych firmy Cisco Systems przystosowanych do najnowszej wersji kursu

Kursy CCNA prowadzone są w języku polskim lub angielskim, natomiast oryginalne materiały dydaktyczne programu Netacad (w tym testy) przeznaczone dla Studentów - w języku angielskim lub polskim, w zależności od dostępności tłumaczenia dla danego kursu

Kurs CCNA składa się z trzech części tzw. semestrów. Kurs, poza ćwiczeniami laboratoryjnymi zalecanymi przez Cisco Networking Academy dla programu CCNA, oferuje także możliwość ćwiczenia konfiguracji urządzeń w domu dzięki wykorzystaniu symulatora Packet Tracer (dostępnego jedynie dla studentów akademii Cisco)

Czas trwania szkoleń: ok. 10-12 tygodni na semestr, czyli ok. 5-6 miesięcy na cały kurs CCNA (z uwzględnieniem dni świątecznych, bez uwzględnienia przerw ferii i wakacji)

Każdy semestr CCNA kończy się tzw. egzaminem semestralnym; wraz z ukończeniem każdego semestru CCNA słuchacz otrzymuje zaświadczenie programu Cisco Networking Academy potwierdzone przez Politechnikę Warszawską

Koszty i zasady organizacyjne kursów CCNAv7

 1. Kursy CCNAv7 organizujemy dla pełnych grup tj. 15 uczestników.
 2. Potwierdzenie organizacji kursu następuje po zebraniu pełnej grupy uczestników (15 osób), najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Potwierdzenie organizacji kursu wysyłane jest na adres e-mail uczestnika kursu.
 4. Wysokość opłaty za kurs określona jest w Cenniku kursu:
   

  Cały kurs CCNA v. 7

  Studenci PW*
  3890 zł
  Studenci innych uczelni* lub absolwenci PW*
  4390 zł
  Pozostali kursanci
  4990 zł
 5. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie opłaty przed jego rozpoczęciem (minimum 3 dni wcześniej).
  Opłaty za kurs wnoszone są na podstawie zgłoszenia i potwierdzenia organizacji kursu.
 6. Opłaty należy wnosić w formie przelewu bankowego na konto Politechniki Warszawskiej:

  Politechnika Warszawska
  Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa
  50124010535111103000500091
  z dopiskiem "ITU ITC - kurs CISCO CCNAv7 (numer grupy)"


  Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy.
 7. Po otrzymaniu wpłaty Politechnika Warszawska wystawi fakturę VAT zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji opłat.
 8. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu płatności. Firmom zgłaszającym swoich pracowników na kurs, PW może wystawić fakturę pro-forma.
 9. Termin rozpoczęcia kursu może ulec opóźnieniu, gdyż uruchomienie grupy jest możliwe jedynie po zebraniu 15 uczestników. Dzień tygodnia i godzina zajęć pozostają niezmienne.
 10. Słuchacz może zrezygnować z uczestnictwa w kursie, bez żadnych konsekwencji, nie później niż 14 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu.
 11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie późniejszym, bądź nieprzybycia na kurs, Słuchacz zostanie obciążony pełną opłatą za dany kurs. W przypadku rezygnacji w trakcie kursu, Słuchacz zostanie obciążony pełną opłatą za dany kurs.
 12. Cena kursu nie zawiera kosztu egzaminu certyfikującego CCNA, który realizowany jest wyłącznie np. w centrum egzaminacyjnym Pearson VUE
 13. Koszty dodatkowe:
  • egzamin poprawkowy w dodatkowym terminie: 200 PLN od osoby
  • zajęcia dodatkowe: 160 - 200 PLN od osoby (opłata uzależniona od wielkości grupy)

Zapisy

Harmonogram zajęć - 2024:

 • CCNA v. 7: GR. 128, start: 16.09.2024 r., koniec: 05.03.2025 r. (poniedziałek, środa), godz. 17:30 - 20:30, lab 8a
 • CCNA v. 7: GR. 129, start: 10.09.2024 r., koniec: 25.02.2025 r. (wtorek, czwartek), godz. 17:30-20:30, lab 8a.
 • Inne grupy dziennie - istnieje możliwosć uruchomienia grup dziennych w przedziale godzinowym pomiędzy 8.00 a 17.15 i w dowolnym układzie tygodniowym - zainteresowanych prosimy o kontakt.

Aby zgłosić się na kurs należy wypełnić wniosek na kurs specjalistyczny oraz deklarację opłat indywidualną lub firmy. Osoby korzystające ze zniżek proszone są o skan legitymacji studenckiej lub dyplomu ukończenia studiów.