CCNA

 • Zmodyfikowano: 22.05.2023, 08:20:12.

Informacje

Prowadzimy kursy autoryzowane przez Cisco Networking Academy.

Grupa odbiorców kursu CCNA:

 • specjaliści IT
 • studenci kierunków technicznych
 • osoby zainteresowane sieciami telekomunikacyjnymi

Uczestniczymy w programie CCNA od września 2002, posiadaliśmy status Akademii Regionalnej, a obecnie po zmianie struktury programu ITC/ASC. Prowadzimy zajęcia wyłącznie według najnowszego programu szkoleń CCNA tj. wersji 7. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć CCNA

 • jako jedna z pierwszych Akademii Cisco na świecie zrealizowaliśmy w lipcu i sierpniu 2003 szkolenia instruktorskie w wersji 3.0 kursu
 • jako jedna z pierwszych Akademii Cisco na świecie rozpoczęliśmy szkolenia studenckie w tej wersji kursu w listopadzie 2003
 • również w naszej Akademii (jako w jednej z nielicznych na świecie) w maju 2004 kurs CCNA w wersji 3 ukończyło pierwszych 30 studentów
 • lista absolwentów CCNA przekracza 2000 osób

Instruktorami w naszym centrum szkoleniowym są doświadczeni pracownicy Politechniki Warszawskiej specjalizujący się w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych, wyszkoleni w zagranicznych ośrodkach treningowych Cisco Systems (CATC - Cisco Academy Training Centre); w naszej akademii pracuje 6 instruktorów certyfikowanych w programie Cisco Networking Academy. Gwarantujemy dostęp do urządzeń sieciowych firmy Cisco Systems przystosowanych do najnowszej wersji kursu

Kursy CCNA prowadzone są w języku polskim lub angielskim, natomiast oryginalne materiały dydaktyczne programu Netacad (w tym testy) przeznaczone dla Studentów - w języku angielskim lub polskim, w zależności od dostępności tłumaczenia dla danego kursu

Kurs CCNA składa się z trzech części tzw. semestrów. Kurs, poza ćwiczeniami laboratoryjnymi zalecanymi przez Cisco Networking Academy dla programu CCNA, oferuje także możliwość ćwiczenia konfiguracji urządzeń w domu dzięki wykorzystaniu symulatora Packet Tracer (dostępnego jedynie dla studentów akademii Cisco)

Czas trwania szkoleń: ok. 10-12 tygodni na semestr, czyli ok. 5-6 miesięcy na cały kurs CCNA (z uwzględnieniem dni świątecznych, bez uwzględnienia przerw ferii i wakacji)

Każdy semestr CCNA kończy się tzw. egzaminem semestralnym; wraz z ukończeniem każdego semestru CCNA słuchacz otrzymuje zaświadczenie programu Cisco Networking Academy potwierdzone przez Politechnikę Warszawską

Koszty i zasady organizacyjne kursów CCNA

Formy płatności: przelew

Kursy CCNA organizujemy dla pełnych grup chętnych tj. 15 uczestników.

Po zebraniu pełnej grupy wysyłamy do wszystkich uczestników potwierdzenie organizacji kursu z harmonogramem zajęć

W potwierdzeniu organizacji kursu, klient indywidualny otrzymuje informację by przelać właściwą kwotę na konto PW. Firmom zgłaszającym swoich pracowników na kurs wystawiamy faktury proforma do zapłaty lub faktury VAT po uzgodnieniu z Biurem Akademii. Po zaksięgowaniu wpłat księgowość WEiTI drukuje faktury VAT.

Potwierdzenie organizacji kursu następuje po zebraniu pełnej grupy uczestników (15 chętnych), najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Termin rozpoczęcia kursu może ulec opóźnieniu, gdyż uruchomienie grupy jest możliwe jedynie po zebraniu 15 uczestników. Dzień tygodnia i godzina zajęć pozostają niezmienne.

Opłaty przyjmujemy wyłącznie po potwierdzeniu terminu kursu.

Opłaty:

 

Cały kurs CCNA v. 7

Studenci PW*
3890 zł
Studenci innych uczelni* lub absolwenci PW*
4390 zł
Pozostali kursanci
4990 zł
* liczba uczestników ograniczona;

Słuchacz może zrezygnować z uczestnictwa w kursie, bez żadnych konsekwencji, nie później niż 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu.

W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie późniejszym, bądź nieprzybycia na kurs, Słuchacz zostanie obciążony pełną opłatą za dany kurs. W przypadku rezygnacji w trakcie kursu, Słuchacz zostanie obciążony pełną opłatą za dany kurs.

Cena kursu nie zawiera kosztu egzaminu certyfikującego CCNA, który realizowany jest wyłącznie w centrum egzaminacyjnym Pearson VUE - koszt takiego egzaminu to ok. 150$ + ewentualne koszty manipulacyjne ośrodka egzaminacyjnego ok. 90 zł (studenci, którzy zdadzą na III semestrze tzw. voucher exam otrzymują zniżkę do 70%)

Konto do wpłat:

Politechnika Warszawska
Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa
50124010535111103000500091
z dopiskiem "ITU ITC - kurs CISCO CCNA (numer grupy)"
Prosimy o przesłanie skanu dowodu wpłaty mailem

Koszty dodatkowe:

 • egzamin poprawkowy w dodatkowym terminie: 200 PLN od osoby
 • zajęcia dodatkowe: 160 - 200 PLN od osoby (opłata uzależniona od wielkości grupy)

Zapisy

Harmonogram zajęć - 2023:

 • CCNA v. 7: GR. 127, start: 05.09.2023 r., koniec: 22.02.2024 r. (wtorek, czwartek), godz. 17:30-20:30, lab 8a.
 • Inne grupy dziennie - istnieje możliwosć uruchomienia grup dziennych w przedziale godzinowym pomiędzy 8.00 a 17.15 i w dowolnym układzie tygodniowym - zainteresowanych prosimy o kontakt.

Aby zgłosić się na kurs należy wypełnić wniosek na kurs specjalistyczny oraz deklarację opłat indywidualną lub firmy. Osoby korzystające ze zniżek proszone są o skan legitymacji studenckiej lub dyplomu ukończenia studiów.