VOIP

 • Zmodyfikowano: 10.07.2024, 21:28:30.

Informacje

VOIP, to 21 godzinny kurs (3 dni) opracowany przez doświadczonych pracowników Instytutu Telekomunikacji i Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej. Nacisk położony na praktykę zdobywaną podczas zajęć laboratoryjnych.

Główne punkty programu:

 • Wstęp do usługi VoIP
  • Geneza i idea VoIP
  • Ogólny przebieg nawiązania połączenia
  • Wdrożenia VoIP w zależności od sytuacji początkowej; porównanie z telefonią tradycyjną
  • Wstęp do jakość usług (QoS)
  • Protokoły transportowe VoIP
  • Stos protokołów dla VoIP
 • Czynniki wpływające na problemy zapewnienia jakości usługi (QoS)
  • Opóźnienie, jitter, utrata pakietów, kompresja głosu, kodeki
  • Pojęcie pasma oraz efektywnego pasma
  • Architektury QoS
 • Dostępne protokoły sygnalizacyjne dla VoIP: SIP, H.323 oraz Megaco/H.248
  • Architektura funkcjonalna protokołów, sposoby nawiązywanie połączenia, architektura bezpieczeństwa
 • Prezentacja rozwiązania Cisco CallManager Express (CME)
  • System CIPCE (Cisco IP Communications Express)
  • Protokół SCCP (Skinny Client Control Protocol)
  • Sposób implementacji CME (ephone, ephone-dn)
 • Prezentacja rozwiązania Cisco CallManager Express (CME)
  • System CIPCE (Cisco IP Communications Express)
  • Protokół SCCP (Skinny Client Control Protocol)
  • Sposób implementacji CME (ephone, ephone-dn)

W części praktycznej szczególny nacisk został położony na:

 • Naukę konfiguracji portów głosowych routerów (FXS, FXO) i ich tuning. Integracja z centralami PBX
 • Tworzenie i konfiguracja sieci VoIP różnego stopnia zaawansowania bazujących na różnych protokołach sygnalizacyjnych (głównie SIP i H.323)
 • Konfiguracje sieci SIP (z serwerem proxy) i H.323 (gatekeeper, gateway) oraz ich integracja z portami analogowymi (FXS, FXO)
 • Rozwiązanie Cisco CallManager Express (CME) - konfiguracja, najważniejsze parametry (call coverage tj. sposoby dystrybucji połączeń), integracja z innymi rozwiązaniami VoIP
 • Podstawy konfiguracji QoS: kolejki (custom, priority, WFQ, CBWFQ), protokół RSVP, cRTP, mechanizm WRED
 • Bezpieczne konfiguracje VoIP: VPN, VLAN itp.

Rekomendowanym szkoleniem poprzedzającym jest: CCNA. Zajęcia odbywaja się w komfortowym laboratorium sieciowym. Maksymalna wielkość grupy to 6 osób. Opłata obejmuje uczestnictwo w kursie i materiały w formie wydrukowanej.

Koszty

Formy płatności: przelew

W potwierdzeniu organizacji kursu, klient indywidualny otrzymuje informacje by przelać właściwą kwotę na konto PW. Firmom zgłaszającym swoich pracowników na kurs wystawiamy faktury proforma do zapłaty. Po zaksięgowaniu wpłat księgowość WEiTI drukuje faktury VAT. Opłaty przyjmujemy po uprzednim potwierdzeniu organizacji kursu.

Opłaty:

Nazwa kursu Koszt kursu
VoIP: Voice over IP 1800 zł

Konto do wpłat:

Politechnika Warszawska
Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa
50124010535111103000500091
z dopiskiem "ITU- ITC – Voice over IP"
Prosimy o przesłanie skanu dowodu wpłaty skanu mailem

Słuchacz może zrezygnować z uczestnictwa w kursie, bez żadnych konsekwencji, nie później niż 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu.

W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie późniejszym, bądź nieprzybycia na kurs, Słuchacz zostanie obciążony pełną opłatą za dany kurs. W przypadku rezygnacji w trakcie kursu, Słuchacz zostanie obciążony pełną opłatą za dany kurs.

Potwierdzenie organizacji kursu następuje po zebraniu pełnej grupy uczestników (15 chętnych), najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Termin rozpoczęcia kursu może ulec opóźnieniu, gdyż uruchomienie grupy jest możliwe jedynie po zebraniu 15 uczestników. Dzień tygodnia i godzina zajęć pozostają niezmienne.

Opłaty przyjmujemy wyłącznie po potwierdzeniu terminu kursu.

Zapisy

Kurs na zamówienie

Instruktorzy: Paweł Radziszewski

Aby zgłosić się na kurs należy wypełnić wniosek na kurs specjalistyczny oraz deklarację opłat indywidualną lub firmy. Osoby korzystające ze zniżek proszone są o skan legitymacji studenckiej lub dyplomu ukończenia studiów.