PCAP

 • Zmodyfikowano: 29.04.2022, 00:25:57.

Informacje

Kurs jest opracowany przez Python Institute (https://pythoninstitute.org) i realizowany w ramach Cisco Networking Academy. Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu PCAP – Python Certified Associate Programmer.

Kurs jest realizowany w języku polskim natomiast materiały szkoleniowe, laboratoria, testy, quizy są dostępne na platformie netacad.com w języku angielskim.

Czas trwania to około 8 tygodni (56 godzin wykładowych).

Kurs jest skierowany do wszystkich chcących nauczyć się programowania w języku Python i nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Kurs prowadzony jest od podstaw, przeznaczony dla początkujących.

Zajęcia składają się z części teoretycznej wykładowej oraz części praktycznej laboratoryjnej gdzie uczestnicy kursu mogą testować i eksperymentować nowo nabytą wiedzę.

Kurs jest podzielony na 5 modułów i porusza następujące zagadnienia:

 • Moduł 1 - Basic I
  • podstawowe typy danych wraz z metodami ich formatowania,
  • obsługa funkcji print(),
  • koncepcja zmiennych w języku Python,
  • operatory i budowanie wyrażeń,
  • I/O – obsługa strumieni wyjącia/wejścia,
  • komentarze w kodzie.
 • Moduł 2 – Basic II
  • konstrukcje if else - podejmowanie decyzji w programach,
  • pętle for oraz while,
  • operatory relacyjne,
  • koncepcja list i sposoby ich przetwarzania,
  • koncepcja wielowymiarowej tablicy,
  • zaawansowane zagadnienia związane z listami.
 • Moduł 3 – Basic III
  • funkcje – definiowanie, przekazywanie argumentów,
  • rodzaje argumentów w funkcjach,
  • zwracanie wyniku działania funkcji,
  • zmienne w funkcji i ich zasięg,
  • funkcje rekursywne,
  • nowe struktury danych: krótki oraz słowniki i ich rola w przetwarzaniu danych.
 • Moduł 4 – Intermediate I
  • moduły i praca z nimi (import),
  • pakiety – grupowanie modułów,
  • biblioteka standardowa języka Python – przykłady,
  • obsługa błędów,
  • wyjątki,
  • łańcuchy znaków – właściwości oraz metody ich obróbki.
 • Moduł 5 Intermediate II
  • podstawy programowania obiektowego w Python,
  • klasy i ich właściwości,
  • dziedziczenie,
  • zaawansowana obsługa wyjątków,
  • generatory,
  • obsługa plików – odczyt i zapis do pliku,
  • obsługa plików binarnych.
 • Wraz z kursem są dostępne testy modułowe, dzięki którym na bieżąco można kontrolować nabytą wiedzę.

  Kursanci, którzy pozytywnie zaliczą testy odbywające się w ramach kursu, uzyskają 51% zniżki na egzamin certyfikacyjny w ośrodku Pearson VUE w celu uzyskania certyfikatu PCAP – Python Certified Associate Programmer.

Koszty i zasady organizacyjne kursu PCAP

Formy płatności: przelew

Kursy PCAP organizujemy dla pełnych grup uczestników tj. 15 osób.

Opłata za kurs PCAP
Studenci PW
1695 zł
Studenci innych uczelni lub absolwenci PW
1995 zł
Pozostali kursanci
2195 zł

Konto do wpłat:

Politechnika Warszawska
Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa
50 1240 1053 5111 1030 0050 0091

z dopiskiem "ITU ITC - kurs PCAP (numer grupy)".

Prosimy o przesłanie skanu dowodu wpłaty skanu mailem.

Słuchacz może zrezygnować z uczestnictwa w kursie, bez żadnych konsekwencji, nie później niż 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu.

W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie późniejszym, bądź nieprzybycia na kurs, Słuchacz zostanie obciążony pełną opłatą za dany kurs. W przypadku rezygnacji w trakcie kursu, Słuchacz zostanie obciążony pełną opłatą za dany kurs.

Potwierdzenie organizacji kursu następuje po zebraniu pełnej grupy uczestników (15 chętnych), najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Po zebraniu pełnej grupy wysyłamy do wszystkich uczestników potwierdzenie organizacji kursu z harmonogramem zajęć.

W potwierdzeniu organizacji kursu, klient indywidualny otrzymuje informację by przelać właściwą kwotę na konto PW. Firmom zgłaszającym swoich pracowników na kurs wystawiamy faktury proforma do zapłaty lub faktury VAT po uzgodnieniu z Biurem Akademii. Po zaksięgowaniu wpłat księgowość WEiTI drukuje faktury VAT.

Termin rozpoczęcia kursu może ulec opóźnieniu, gdyż uruchomienie grupy jest możliwe jedynie po zebraniu 15 uczestników. Dzień tygodnia i godzina zajęć pozostają niezmienne.

Zapisy

Harmonogram zajęć - 2022:

 • PCAP, gr. 2., start: w planowaniu, koniec: w planowaniu (poniedziałek, środa), lab 8a/8b

Dokumenty do zgłoszenia na kurs: