PCAP

 • Zmodyfikowano: 10.07.2024, 21:27:39.

Informacje

Kurs jest opracowany przez Python Institute (https://pythoninstitute.org) i realizowany w ramach Cisco Networking Academy. Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu PCAP – Python Certified Associate Programmer.

Kurs jest realizowany w języku polskim natomiast materiały szkoleniowe, laboratoria, testy, quizy są dostępne na platformie netacad.com w języku angielskim.

Czas trwania to około 8 tygodni (56 godzin wykładowych).

Kurs jest skierowany do wszystkich chcących nauczyć się programowania w języku Python i nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Kurs prowadzony jest od podstaw, przeznaczony dla początkujących.

Zajęcia składają się z części teoretycznej wykładowej oraz części praktycznej laboratoryjnej gdzie uczestnicy kursu mogą testować i eksperymentować nowo nabytą wiedzę.

Kurs jest podzielony na 5 modułów i porusza następujące zagadnienia:

 • Moduł 1 - Basic I
  • podstawowe typy danych wraz z metodami ich formatowania,
  • obsługa funkcji print(),
  • koncepcja zmiennych w języku Python,
  • operatory i budowanie wyrażeń,
  • I/O – obsługa strumieni wyjącia/wejścia,
  • komentarze w kodzie.
 • Moduł 2 – Basic II
  • konstrukcje if else - podejmowanie decyzji w programach,
  • pętle for oraz while,
  • operatory relacyjne,
  • koncepcja list i sposoby ich przetwarzania,
  • koncepcja wielowymiarowej tablicy,
  • zaawansowane zagadnienia związane z listami.
 • Moduł 3 – Basic III
  • funkcje – definiowanie, przekazywanie argumentów,
  • rodzaje argumentów w funkcjach,
  • zwracanie wyniku działania funkcji,
  • zmienne w funkcji i ich zasięg,
  • funkcje rekursywne,
  • nowe struktury danych: krótki oraz słowniki i ich rola w przetwarzaniu danych.
 • Moduł 4 – Intermediate I
  • moduły i praca z nimi (import),
  • pakiety – grupowanie modułów,
  • biblioteka standardowa języka Python – przykłady,
  • obsługa błędów,
  • wyjątki,
  • łańcuchy znaków – właściwości oraz metody ich obróbki.
 • Moduł 5 Intermediate II
  • podstawy programowania obiektowego w Python,
  • klasy i ich właściwości,
  • dziedziczenie,
  • zaawansowana obsługa wyjątków,
  • generatory,
  • obsługa plików – odczyt i zapis do pliku,
  • obsługa plików binarnych.
 • Wraz z kursem są dostępne testy modułowe, dzięki którym na bieżąco można kontrolować nabytą wiedzę.

  Kursanci, którzy pozytywnie zaliczą testy odbywające się w ramach kursu, uzyskają 51% zniżki na egzamin certyfikacyjny w ośrodku Pearson VUE w celu uzyskania certyfikatu PCAP – Python Certified Associate Programmer.

Koszty i zasady organizacyjne kursu PCAP

 1. Kursy PCAP organizujemy dla pełnych grup tj. 15 uczestników.
 2. Potwierdzenie organizacji kursu następuje po zebraniu pełnej grupy uczestników (15 osób), najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Potwierdzenie organizacji kursu wysyłane jest na adres e-mail uczestnika kursu.
 4. Wysokość opłaty za kurs określona jest w Cenniku kursu:
  CENNIK KURSU PROGRAMMING ESSENTIALS IN PYTHON
  Studenci PW
  1695 zł
  Studenci innych uczelni lub absolwenci PW
  1995 zł
  Pozostali kursanci
  2195 zł
 5. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie opłaty przed jego rozpoczęciem (minimum 3 dni wcześniej) lub zgodnie z terminem wskazanym w potwierdzeniu organizacji kursu.
  Opłaty za kurs wnoszone są na podstawie zgłoszenia i potwierdzenia organizacji kursu.
 6. Opłaty należy wnosić w formie przelewu bankowego na konto Politechniki Warszawskiej:
  Politechnika Warszawska
  Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa
  50124010535111103000500091
  z dopiskiem "ITU ITC - kurs CISCO PCAP (numer grupy)"
  Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy.
 7. Po otrzymaniu wpłaty Politechnika Warszawska wystawi fakturę VAT zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji opłat.
 8. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu płatności. Firmom zgłaszającym swoich pracowników na kurs, PW może wystawić fakturę pro-forma.
 9. Termin rozpoczęcia kursu może ulec opóźnieniu, gdyż uruchomienie grupy jest możliwe jedynie po zebraniu 15 uczestników. Dzień tygodnia i godzina zajęć pozostają niezmienne.
 10. Słuchacz może zrezygnować z uczestnictwa w kursie, bez żadnych konsekwencji, nie później niż 14 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu.
 11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie późniejszym, bądź nieprzybycia na kurs, Słuchacz zostanie obciążony pełną opłatą za dany kurs. W przypadku rezygnacji po potwierdzeniu organizacji kursu lub w trakcie kursu, Słuchacz zostanie obciążony pełną opłatą za dany kurs.
 12. Koszty dodatkowe:
  • egzamin poprawkowy w dodatkowym terminie: 200 PLN od osoby
  • zajęcia dodatkowe: 160 - 200 PLN od osoby (opłata uzależniona od wielkości grupy)

Zapisy

Harmonogram zajęć - 2024:

 • PCAP, gr. 2., start: -w planowaniu-, koniec: -w planowaniu- (poniedziałek, środa), lab 8a/8b

Dokumenty do zgłoszenia na kurs: