CCNP Enterprise

 • Zmodyfikowano: 25.02.2024, 14:56:04.

Informacje

Prowadzimy kursy autoryzowane przez Cisco Network Academy

Grupa odbiorców kursu CCNP:

 • specjaliści IT
 • studenci kierunków technicznych
 • osoby zainteresowane sieciami telekomunikacyjnymi

Prowadzimy zajęcia według najnowszego programu szkoleń CCNP w wersji 8.
(Wiecej na temat programu CCNP w wersji 8)

Kurs CCNP przygotowuje do nowych egzaminów w ścieżce CCNP:

 • 350-401 ENCOR - Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies
 • 300-410 ENARSI - Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services
 • 300-415 ENSDWI - Implementing Cisco SD-WAN Solutions
 • 300-420 ENSLD - Designing Cisco Enterprise Networks
 • 300-425 ENWLSD - Designing Cisco Enterprise Wireless Networks
 • 300-430 ENWLSI Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks
 • 300-435 ENAUTO Implementing Automation for Cisco Enterprise Solutions

Certyfikat CCNP wymaga zdania dwóch egzaminów:

 • podstawowego - ENCOR (core exam)
 • jednego z pozostałych egzaminów specjalistycznych (enterprise concentration exam)
Aktualnie oferujemy wszystkie opublikowane przez Cisco Networking Academy kursy najnowszej ścieżki CCNP, tzn. ENCOR i ENARSI. Pozostałe kursy zostaną wprowadzone do oferty niezwłocznie po ich opublikowaniu.

Instruktorami w naszym centrum szkoleniowym są doświadczeni pracownicy Politechniki Warszawskiej specjalizujący się w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych.

Gwarantujemy dostęp do urządzeń sieciowych firmy Cisco Systems przystosowanych do najnowszej wersji kursu. Na potrzeby kursu CCNP przeznaczone jest laboratorium sieciowe, wyposażone w routery serii 2800 i przełączniki wielowarstwowe Catalyst 3560.

Kursy CCNP są prowadzone w języku polskim lub angielskim. Oryginalne materiały dydaktyczne firmy Cisco Systems (w tym testy) są w języku angielskim.

KOSZTY I ZASADY ORGANIZACYJNE KURSÓW CCNP

 1. Kursy CCNP organizujemy dla pełnych grup tj. 10 uczestników.
 2. Potwierdzenie organizacji kursu następuje po zebraniu pełnej grupy uczestników (10 osób), najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Potwierdzenie organizacji kursu wysyłane jest na adres e-mail uczestnika kursu.
 4. Wysokość opłaty za kurs określona jest w Cenniku kursu:
  Nazwa kursu Koszt kursu
  CCNP ENCOR
  4200 zł
  CCNP ENARSI
  4200 zł
 5. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie opłaty przed jego rozpoczęciem (minimum 3 dni wcześniej).
  Opłaty za kurs wnoszone są na podstawie zgłoszenia i potwierdzenia organizacji kursu.
 6. Opłaty należy wnosić w formie przelewu bankowego na konto Politechniki Warszawskiej:

  Politechnika Warszawska
  Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa
  50124010535111103000500091
  z dopiskiem "ITU ITC - kurs CISCO CCNP ENCOR lub ENARSI (numer grupy)"

  Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy.
 7. Po otrzymaniu wpłaty Politechnika Warszawska wystawi fakturę VAT zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji opłat.
 8. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu płatności. Firmom zgłaszającym swoich pracowników na kurs, PW może wystawić fakturę pro-forma.
 9. Termin rozpoczęcia kursu może ulec opóźnieniu, gdyż uruchomienie grupy jest możliwe jedynie po zebraniu 10 uczestników. Dzień tygodnia i godzina zajęć pozostają niezmienne.
 10. Słuchacz może zrezygnować z uczestnictwa w kursie, bez żadnych konsekwencji, nie później niż 14 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu.
 11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie późniejszym, bądź nieprzybycia na kurs, Słuchacz zostanie obciążony pełną opłatą za dany kurs. W przypadku rezygnacji w trakcie kursu, Słuchacz zostanie obciążony pełną opłatą za dany kurs.
 12. Cena kursu nie zawiera kosztu egzaminu na certyfikat CCNP, który jest realizowany wyłącznie np. w centrum egzaminacyjnym Pearson VUE.
 13. Koszty dodatkowe:
  • egzamin poprawkowy w dodatkowym terminie: 200 PLN od osoby
  • zajęcia dodatkowe: 160 - 200 PLN od osoby (opłata uzależniona od wielkości grupy)

Zapisy

Harmonogram zajęć - 2024:

 • CCNP ENCOR v8, gr. 16, start: 17.09.2024 r., koniec: 14.11.2024 r., (wtorki i czwartki) godz. 17:30-21:15, lab 8a/8b.
 • CCNP ENARSI v8 gr. 17, start: 19.11.2024 r., koniec: 27.02.2025 r., (wtorki i czwartki) godz. 17:30-21:15, lab 8a/8b.

Aby zgłosić się na kurs należy wypełnić wniosek na kurs specjalistyczny oraz deklarację opłat indywidualną lub firmy.