CCNA Security

 • Zmodyfikowano: 16.12.2023, 21:36:23.

Informacje

Prowadzimy kursy autoryzowane przez Cisco Networking Academy

Grupa odbiorców kursu CCNA Security:

 • specjaliści IT
 • studenci kierunków technicznych
 • osoby zainteresowane bezpieczeństwem sieciowym

W latach ubiegłych uczestniczyliśmy w programie Network Security. Obecnie prowadzimy zajęcia wyłącznie według najnowszego programu szkoleń CCNA Security v.2.0. Posiadamy jednocześnie duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu bezpieczeństwa sieciowego - Network Security.

Nasza akademia jako pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych w Europie uruchomiła ten typ szkoleń. 7 października 2004 na konferencji Cisco Expo 2004 zaprezentowaliśmy jako pierwsza Akademia Cisco w Polsce program szkoleniowy Network Security. 9 listopada 2005 rozpoczęliśmy jako jedni z pierwszych na świecie i pierwsi w Polsce zajęcia w wersji 2.

Kurs CCNA Security stanowi przygotowanie do egzaminu: 210-260 IINS (Implementing Cisco Network Security). Równoległa do CCNA (Cisco Certified Network Associate) ścieżka certyfikacji CCNA Security (Cisco Certified Network Associate Security) w kierunku CCSP (Cisco Certified Security Professional)

Instruktorami w naszym centrum szkoleniowym są doświadczeni inżynierownie specjalizujący się w bezpieczeństwie sieciowym; W naszej Akademii pracuje 3 certyfikowanych w programie CCNA Security instruktorów Cisco

Gwarantujemy dostęp do urządzeń sieciowych firmy Cisco Systems przystosowanych do najnowszej wersji kursu

Kurs CCNA Security prowadzony jest w języku polskim, oryginalne materiały dydaktyczne firmy Cisco Systems (w tym testy) są w języku angielskim. Od słuchaczy wymagane jest posiadanie ważnego certyfikatu CCNA lub wiedzy odpowiadającej zakresowi kursu CCNA

Czas trwania szkolenia: 11 spotkań po ok. 5 godzin - ok. 60 godzin zajęć - cały kurs trwa ok. trzech miesięcy. Kurs CCNA Security kończy się egzaminem zarówno teoretycznym jak i praktycznym; wraz z ukończeniem kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie programu Cisco Network Academy potwierdzone przez Politechnikę Warszawską.

Aby po zdaniu egzaminu CCNA Security otrzymać certyfikat, niezbędne jest posiadanie ważnego certyfikatu CCNA

Koszty

 1. Kursy CCNA-Security organizujemy dla pełnych grup tj. 12 uczestników.
 2. Potwierdzenie organizacji kursu następuje po zebraniu pełnej grupy uczestników (12 osób), najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Potwierdzenie organizacji kursu wysyłane jest na adres e-mail uczestnika kursu.
 4. Wysokość opłaty za kurs określona jest w Cenniku kursu:
  Nazwa kursu Koszt kursu
  CCNA-SEC v2.0 1995 zł
 5. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie opłaty przed jego rozpoczęciem (minimum 3 dni wcześniej).
  Opłaty za kurs wnoszone są na podstawie zgłoszenia i potwierdzenia organizacji kursu.
 6. Opłaty należy wnosić w formie przelewu bankowego na konto Politechniki Warszawskiej:

  Politechnika Warszawska
  Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa
  50124010535111103000500091
  z dopiskiem "ITU ITC - kurs CISCO CCNA-SEC (numer grupy)"


  Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy.
 7. Po otrzymaniu wpłaty Politechnika Warszawska wystawi fakturę VAT zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji opłat.
 8. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu płatności. Firmom zgłaszającym swoich pracowników na kurs, PW może wystawić fakturę pro-forma.
 9. Termin rozpoczęcia kursu może ulec opóźnieniu, gdyż uruchomienie grupy jest możliwe jedynie po zebraniu 12 uczestników. Dzień tygodnia i godzina zajęć pozostają niezmienne.
 10. Słuchacz może zrezygnować z uczestnictwa w kursie, bez żadnych konsekwencji, nie później niż 14 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu.
 11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie późniejszym, bądź nieprzybycia na kurs, Słuchacz zostanie obciążony pełną opłatą za dany kurs. W przypadku rezygnacji w trakcie kursu, Słuchacz zostanie obciążony pełną opłatą za dany kurs.
 12. Koszty dodatkowe:
  • egzamin poprawkowy w dodatkowym terminie: 200 PLN od osoby
  • zajęcia dodatkowe: 160 - 200 PLN od osoby (opłata uzależniona od wielkości grupy)

Zapisy

Harmonogram zajęć - 2024:

 • CCNA-Sec v.2.0, GR. 12, start: 05.03.2024 r., koniec: 11.06.2024 r. (wtorki/środy), godz. 17:30-21:45, lab. 8a/8b

Aby zgłosić się na kurs należy wypełnić wniosek na kurs specjalistyczny oraz deklarację opłat indywidualną lub firmy. Osoby korzystające ze zniżek proszone są o skan legitymacji studenckiej lub dyplomu ukończenia studiów.